KONTAKT

 • Marie B. Knuth
 • 55 36 20 20
 • Jens Frimann
 • 55 36 20 02
 • Lonni Klausen
 • 55 36 20 23
 • Send os en e-mail

Registrer forening, frivillig, puljeansøger eller institution

Her kan du anmode om at blive oprettet i Foreningsportalen som forening eller frivillig i Vordingborg Kommune. Når du eller din forening er oprettet i Foreningsportalen har du mulighed for at låne kommunale lokaler til foreningsarbejde og andre frivillige indsatser, der kommer borgere i Vordingborg Kommune til gode.

Hvis du ikke er tilknyttet en forening som allerede er oprettet, og du skal søge en pulje skal du oprette dig som puljeansøger herunder.

Hvis du ønsker at starte en forening eller en frivillig indsats skal man først gøre sig klart, om man ønsker at være en folkeoplysende forening, en anden frivillig forening eller en frivillig enkeltperson.

Du kan læse mere på www.vordingborg.dk

Vælg

Folkeoplysende forening

Som godkendt folkeoplysende forening i Vordingborg Kommune er man berettiget til at søge om tilskud efter Folkeoplysningsloven samt låne kommunale lokaler til foreningsaktiviteter.

For at blive godkendt som folkeoplysende forening i Vordingborg Kommune skal man indsende foreningens vedtægter, som skal efterleve kravene i Folkeoplysningsloven, samt være godkendt på foreningens stiftende generalforsamling. Endvidere skal medsendes en liste over bestyrelsesmedlemmer og medlemsantal på ansøgningsdatoen.

Foreningen inviteres til et møde med Afdeling for Kultur og Fritid i Vordingborg Kommune før den endelige godkendelse.  

Anden frivillig forening

Hvis man registrerer sin forening som anden forening i Vordingborg Kommune kan man låne kommunale lokaler til sin foreningsaktivitet. Endvidere bliver foreningen vist på Vordingborg Kommunes Foreningsportal, hvilket gør din forening synlig for borgerne i Vordingborg Kommune.

Det eneste krav til denne type forening er, at foreningens formål er at yde en frivillig indsats, der er:

 • Frivillig (uden fysisk, retslig eller økonomisk tvang)
 • Ulønnet (dog bortset fra godtgørelse til transport, telefon mv.)
 • Til gavn for andre end en selv og ens familie (adskilt fra familiær indsats)
 • Formelt organiseret (modsat en spontan handling som at følge en dame over vejen)
 • En aktiv indsats (medlemskab af frivillig forening er ikke i sig selv frivilligt arbejde).
Frivillig enkeltperson

Enkeltpersoner, der yder frivilligt arbejde til gavn for borgerne i Vordingborg Kommune, kan blive registreret i Vordingborg Kommunes foreningsportal og søge om gratis lokaler til det frivillige arbejde.
Foreningsportalen gør også din frivillige indsats synlig for andre borger i Vordingborg Kommune.

For at blive registreret som frivillig i Foreningsportalen skal du have til formål at yde en frivillig indsats, der er:

 • Frivillig (uden fysisk, retslig eller økonomisk tvang)
 • Ulønnet (dog bortset fra godtgørelse til transport, telefon mv.)
 • Til gavn for andre end en selv og ens familie (adskilt fra familiær indsats)
 • Formelt organiseret (modsat en spontan handling som at følge en dame over vejen)
 • En aktiv indsats (medlemskab af frivillig forening er ikke i sig selv frivilligt arbejde).
Intern afdeling
Interne afdelinger og kommunale virksomheder i Vordingborg Kommune kan registrere sig i Foreningsportalen og dermed få adgang til at booke kommunale lokaler og anlæg der er oprettet i Foreningsportalen.
Råd
I Foreningsportalen kan tværgående råd der varetager frivillighed og borgerinddragelse, registreres så de er synlige for borgerne i Vordingborg Kommune. Endvidere kan rådet gennem Foreningsportalen få mulighed for at låne kommunale lokaler til sine aktiviteter og møder.
 
Aftenskole

Som aftenskole, der er godkendt til folkeoplysende voksenundervisning i Vordingborg Kommune, er man berettiget til at søge om tilskud efter Folkeoplysningsloven samt låne kommunale lokaler til folkeoplysende voksenundervisning.

For at blive godkendt som aftenskole i Vordingborg Kommune skal man indsende aftenskolens vedtægter, som skal efterleve kravene i Folkeoplysningsloven, samt være godkendt på den stiftende generalforsamling. Endvidere skal medsendes en liste over bestyrelsesmedlemmer samt forventet aktivitetstimeliste.

Aftenskolen inviteres til et møde med Afdeling for Kultur og Fritid i Vordingborg Kommune før den endelige godkendelse.  

Virksomheder
Private organisationer eller virksomheder kan leje kommunale lokaler og haller mod betaling. Dog ikke til private arrangementer og fester.
 
Puljeansøger
Private personer eller foreninger/frivillige, som ikke allerede er oprettet i Foreningsportalen, og som skal kunne søge puljer under Kultur og Fritid.